Waarom Zonnepanelen

De huidige energievoorziening wordt duur en schaars

Onze huidige energievoorziening is gebaseerd op omzetting van fossiele brandstoffen, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De wereld heeft echter nood aan een energietransitie : een milieuvriendelijke en duurzame energievoorziening, zonder de toekomstige generaties te confronteren met vrijwel onoplosbare problemen zoals een klimaatverandering of de uitputting van grondstoffen.

De noodzaak is duidelijk

 • Broeikasgassen, die vrijkomen bij de omzetting van fossiele brandstoffen, veroorzaken grotendeels de klimaatverandering. Daartegenover staat een steeds toenemend verbruik van fossiele brandstoffen door een grotere energiebehoefte, vooral door nieuw opkomende economieën;
 • Er dreigt een uitputting van de reserves van vooral olie en aardgas. Bij het huidige tempo van winning is er nog een voorraad van respectievelijk veertig en zestig jaar;
 • Door deze stijgende vraag en het dalende aanbod zal de energieprijs de volgende jaren drastisch stijgen, mede door de hogere kosten voor het aanboren van moeilijker te exploiteren velden;
 • Daarbij komt de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers die zich in politiek minder stabiele delen van de wereld situeren.

Voordelen van Zonne-Energie

 • Investeren in zonnepanelen is zeer rendabel én aantrekkelijk door de subsidieregelingen van de overheid. U bent gewapend tegen de sterk stijgende energieprijzen;
 • U én het milieu winnen : u produceert en gebruikt uw eigen stroom en daarnaast wordt het broeikaseffect bestreden;
 • Zonne-energie is wereldwijd beschikbaar;
 • Zonne-energie is de enige duurzame energiebron met een vrijwel onbeperkt potentieel. De hoeveelheid energie van de zon die per dag de aarde bereikt is 27 maal groter dan de jaarlijkse energiebehoefte van alle 6 miljard aardbewoners;
 • Het product is elektriciteit, direct geschikt voor alle toepassingen;
 • De opwekking van zonnestroom is geluidloos. Het ruimtebeslag van een PV-systeem is heel beperkt;
 • Een PV-systeem is zeer eenvoudig te installeren en vraagt zeer weinig onderhoud.