Werking van zonnepanelen

Zonnestroom is het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnepanelen. Veelal worden zonnepanelen aangeduid met PV-panelen, afgeleid van het Engelse PhotoVoltaic.

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit meerdere fotovoltaïsche zonnecellen die in serie zijn geschakeld. Een zonnecel is een dun plaatje halfgeleidend materiaal dat alleen goed geleidt als er licht opvalt. Het meest gebruikt materiaal is silicium, dat door een chemische bewerking een positieve onderlaag en een negatieve bovenlaag krijgt.

Zonlicht wordt via de zonnecellen omgezet naar elektriciteit. Dit proces berust op het principe dat elektriciteit gaat stromen tussen twee niet-identieke halfgeleiders als deze met elkaar in contact gebracht worden én blootgesteld worden aan licht.